از مجامع شرکتهای بیمه چه خبر؟ / پنج شرکت بیمه مجمع برگزار نکردند

شرکتهای بیمه ایران ، رازی ، تعاون ، آرمان و حافظ هنوز مجامع عمومی خود را برگزار نکرده اند.

به گزارش ریسک نیوز، مرداد از نیمه گذشت اما هنوز مجمع پنج شرکت بیمه برگزار نشده است.
شرکتهای بیمه ایران ، رازی ، تعاون ، آرمان و حافظ هنوز مجامع عمومی خود را برگزار نکرده اند.

 بررسی ها نشان می دهد ، صورتهای مالی بیمه تعاون مورد تایید حسابرس و بیمه مرکزی قرار گرفته اما به دلیل عدم رسیدن حد نصاب قانونی هنوز مجمع برگزار نشده ، در این راستا بیمه تعاون در تدارک مجدد مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت است.

ظاهرا به حدنصاب نرسیدن مجمع در خصوص بیمه آرمان  و حافظ هم صدق می کند  که بر اساس بررسی ها مجمع بیمه حافظ قرار است هفته آینده مجددا برگزار شود.

پیگیر یها نشان می دهد مجمع بیمه رازی نیز در ده روز اینده برگزار می شود.

اما در خصوص برگزاری مجمع عمومی بیمه ایران که 32 درصد سهم بازار صنعت بیمه را دارد اطلاعاتی در دست نیست.
سال گذشته مجمع عمومی بیمه مرکزی زودتر از مجمع بیمه ایران برگزار شد

برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم،

یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.
در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
“کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”.

.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

2  ×    =  10