اصلاحات پیشنهادی آیین نامه تنظیم امورنمایندگی بیمه /موانع ورود و فعالیت نمایندگان بیمه کاهش می یابد

در سیصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه بررسی شد:

به گزارش ریسک نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این جلسه، آیین نامه تنظیم امور نمایندگی(شماره 75) با هدف تسهیل و کاهش تصدی گری و حمایت از شبکه فروش بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، اعضاء کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه به رفع ابهامات موجود در این آیین نامه پرداختند و مقرر شد موانع ورود و فعالیت نمایندگان بیمه بررسی و برطرف شود و از ظرفیت موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی نیز بیشتر استفاده شود.
شایان ذکر است، تصویب تغییرات آیین نامه مذکور به جلسه آتی موکول شد.

آیین نامه تنظیم امور نمایندگیبیمه مرکزیسندیکای بیمه گران ایرانکمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه
نظرات (0)
افزودن نظر