مرکز تخصصی بیمه‌های خودرو بیمه سینا افتتاح شد

با حضور مدیرعامل شرکت بیمه سینا

به گزارش ریسک نیوز،از روابط عمومی شرکت بیمه سینا مصادف با یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه سینا عملیات اجرایی این دو واحدبا حضورآقای صفرخانلو مدیرعامل شرکت بیمه سینا آغاز شد. فعالیت مرکز تخصصی بیمه‌های خودرو لاله واقع در ضلع غربی پارک در مساحتی نزدیک به 600 متر مربع صبح روز گذشته آغاز و مقرر شد این شعبه مرکز صدور و پرداخت خسارت خودرو در مرکز تهران باشد. همچنین ساختمان مدیریت بیمه‌های خودرونیز در مساحتی نزدیک به یک هزار متر مربع واقع در خیابان دماوند تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.

پرداختتاسیستهرانخسارتریسکساختمانشرکتشرکت بیمهمدیرعامل بیمه سینا
نظرات (0)
افزودن نظر