شیرکانی مدیرعامل جدید «بیمه سینا» شد

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سینا در این مراسم امین شیرکانی مدیرکل امور مالکیت سهام و مجامع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران با سابقه فعالیت 15 ساله در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جانشین فریدون صفرخانلو مدیرعامل پیشین شرکت بیمه سینا شد. بنا براین گزارش، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا با بیان اینکه چهار سال قبل تغییرات مدیریتی در شرکت بیمه سینا شکل گرفت عنوان کرد: زمان معارفه مدیرعامل پیشین مهم‌ترین اصل مطروحه تغییر به جهت توسعه، پیشرفت و کمال بود و این در حالی است که در طول چهار سال اخیر اعضای هیات‌مدیره شرکت و مدیرعامل وقت زحمات فراوانی در مسیر توسعه کشیدند و حاصل این زحمات در کل مجموعه شرکت بیمه سینا کاملا مشهود است. وی با اشاره به مجموعه دارایی‌های شرکت بیمه سینا طی چهار سال اخیر تاکنون، اظهار کرد: درآمدهای 146 میلیارد تومانی شرکت طی چهار سال گذشته به 730 میلیارد تومان رسیده و طی هدف‌گذاری میان‌مدت در 2 سال آینده مجموعه درآمدهای 1600 میلیارد تومانی برای شرکت بیمه سینا پیش‌بینی شده است.

امورامین شیرکانیانقلابایرانبنیادبیمه سینا معارفهتوسعهریسکسرمایهسهامشرکتشرکت بیمهشیر کانی مدیر عامل بیمه سیناشیرکانیشیرکانی بیمه سینامالیمدیر عامل بیمه سینامدیرعامل بیمه سینامعارفه مدیر عامل بیمه سینا
نظرات (0)
افزودن نظر