مدیر روابط عمومی بیمه سینا منصوب شد

از سوی امین شیرکانی

به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، طی حکمی از سوی امین شیرکانی،مدیرعامل بیمه سینا، آزاده تاج علی برای این سمت معرفی شد.

تاج علی سابقه فعالیت در روزنامه های اطلاعات، اعتماد و شرق را دارد و در حوزه های محیط زیست، شهرداری ها، شوراها و زنان در مطبوعات فعالیت کرده است

اطلاع رسانیاطلاعاتامین شیرکانیایرانروزنامهشهردارشوراهاشیرکانیمحیط زیستمدیرعامل بیمه سینامطبوعاتوزنامهوزنامه ها
نظرات (0)
افزودن نظر