نمایش نویسنده

حسین غیوری

حسین غیوری هستم و در دانشکده عالی شهید شمسی پور رشته کامپیوتر نرم‌افزار خوانده‌ام. از سال 1396 با مجموعه ریسک نیوز و ماهنامه بیمه‌داری نوین آشنا شدم و فعالیتم را شروع کردم. در طی این مدت کارهای گوناگونی برای این مجموعه انجام دادم و در حال حاضر به عنوان دبیر اجرایی در ماهنامه بیمه‌داری نوین و خبرنگار در ریسک نیوز مشغول هستم.