بانک و بورس

بهبود روند معاملات بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

بورس ۳۵۰۰ واحد افت کرد

بورس ۱۱۳۰۰ واحد رشد کرد

مهمترین عوامل تاثیرگذار بر معاملات بورس در هفته پایانی تیرماه

بورس ۵٨۵ واحد افت کرد

اصلاح موقت در روند صعودی شاخص بورس، طبیعی است

اصلاح قانون پرداخت سود سهام با قید فوریت انجام می‌گیرد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9