بانک و بورس

نقش سیاست‌ متناقض وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در التهاب ارزی

ثبات بازار ارز وابسته به عملکرد اتاق ارزنیست

بهای جهانی طلا کاهش یافت

تقاضای جهانی طلا افزایش خواهد یافت