بانک و بورس

رییس کل بانک مرکزی:

بانک ها، بخشی از موجودی حساب دارندگان دسته چک را مسدود می کنند

یک مقام مسئول بانک آرین خبر داد

نامه‌ به بهمنی برای فعالیت مجدد بانک آرین

بهمنی خبر داد:

آغاز رصد ارزی بانک مرکزی از واردکنندگان

غضنفری خبر داد:

اختصاص پول فروش سهام به تولید/ تامین ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید

رییس کل بانک مرکزی خبر داد:

ایـران چـک‌هـای جدیـد در راه است

ابلاغ بخشنامه جدید چک

ارائه خدمات بانکی به چک‌برگشتی‌ها ممنوع شد

احمدی، دبیرکل بانک مرکزی:

۳۱ هزار میلیارد تومان چک در سال ۹۰ برگشت خورد