برگزیده ها

کارنامه شرکتهای بیمه از منظر درآمد سرانه به ازاء هر پرسنل و درآمد کسب‌شده به ازاء هر شعبه + نمودار

بررسی نهادهای مرتبط با مدیریت ریسک در سایر کشورها

عشق مخاطره!

چند نگاه متفاوت به وصول مطالبات بیمه گران از سایپا در قالب سهام

مخاطرات وابستگی وصول مطالبات بیمه ای به رونق بورس / بهاي تمام شده اين قرار دادها با ضريب خسارت بالايي كه دارد چقدر است؟

ریسک نیوز بررسی می کند؛

دانشکده بیمه اکو از اقتدار تا افول // چرا دانشکده اکو بر مدار توسعه قرار نگرفت؟

پیکارجو: پیش بینی فقر (Cash Flow) در صنعت بیمه

بختیاری: پیش بینی سال 99 امیدوارکننده نیست

تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

کریمخان زند: کرونا ورودی پول به صنعت بیمه را تحت شعاع قرار می دهد

کاردگر:به بحران کرونا با چشم فرصت نگاه می کنم

ضمیری : سال غیر عادی‌ را پیش‌رو نخواهیم داشت

خاموشی انجمن صنفی های شبکه فروش در هیاهوی بحران کرونا

تفسیری بر مهم ترین نکات آمار عملکردی صنعت بیمه در 11 ماهه 98 + جدول

جدید ترین اقدامات AM Best را بشناسید

تولید تست استرس( stress test) مرتبط با کرونا برای شرکتهای بیمه

فعالیتهای 12 نهاد نظارت بیمه ای برای توسعه پایدار از آمریکا تا مراکش // ادغام فاکتورهای پایداری در مقررات و نظارت بیمه ای

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9