بیمه

معاون فنی بیمه رازی گفت:

عدم سرمایه گذا‌ری مناسب اندوخته‌ی بیمه‌های زندگی، عامل توسعه نیافتگی بیمه های عمر

در خانواده بزرگ صنعت بیمه؛

تاسیس بازار متشکل بیمه را به رای گذارید

مدیران شعب بیمه بخوانند

گره های گرانیگاه / از اختیارات نا کافی شعب تا رقابت با نماینده

یک شرکت جدید بیمه ای مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت کرد

مدیر عامل بیمه معلم تشریح کرد،

عملکرد بیمه معلم در حوزه خدمات الکترونیک در دروان کرونا/ افزایش 1300 درصدی حجم سرمایه‌گذاری‌های معلم

یک گزارش آموزشی برای مدیران مالی و بیمه گران

میزان عملکرد انواع دارائی ها در سالهای مختلف و میزان جابجائی انها/ رابطه بین نرخ بازهی سالانه سرمایه و ریسک سرمایه گذاری

توسط مدیر عامل تعاون صورت گرفت؛

تشریح جزئیات «واکسن اقتصادی ویروس کرونا» در کنفرانس آنلاین «کووید-۱۹ و مدل‌سازی در علم مدیریت»

در مراسم تفاهم نامه بیمه ایران و مرکز وکلا عنوان شد؛

پرداخت روزانه حدود 27میلیارد تومان دیه توسط بیمه ایران

مطلب آموزشی / چگونگی محاسبه خسارت تصادف کامیون مقصر با اتوبوسی با چهل نفر سرنشین فوت شده

انتخاب آسوده بعنوان رئیس و جباری بعنوان نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران

آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9