بیمه

حذف نسخه فیزیکی ثالث در بیمه معلم همگام با حمایت از شبکه فروش

قابل توجه متقاضیان نمایندگی بیمه

آزمون های آداب و بیمه های زندگی به صورت الكترونیكی برگزار می شوند

مدیر عامل بیمه نوین:

نمایندگان شرکتهای بیمه نگران نباشند/ بیمه گران قصد فروش مستقیم ندارند

بخشنامه جدید بیمه مرکزی؛

بیمه‌نامه چاپی در صورت درخواست در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیرد

مدیر عامل بیمه حافظ

ورود به سرزمین اصلی برای ما حیاتی است / رنج های شرکتهای کوچک از آیین نامه توانگری مالی

جدیدترین شعبه بیمه سینا در نیشابور افتتاح شد

در خصوص حذف نسخه فیزیکی ثالث

در نشست شبکه فروش با مدیران بیمه مرکزی چه گذشت؟

تبدیل صنعت بیمه به اکوسیستمی با رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار باز

دستورالعمل صدور بیمه نامه ارزی توسط مؤسسات بیمه صادر شد

اطلاعیه مهم روابط عمومی بیمه مرکزی در خصوص حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌ها

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12