تاک

ریسک نیوز فاز چهارم طرح تاک، تحصیل آسان در دوران کرونا را عملیاتی کرد؛

مشارکت خیرانه بیمه پارسیان در خریداری تبلت برای دانش آموزان

ریسک نیوز فاز سوم طرح تاک، تحصیل آسان در دوران کرونا را عملیاتی کرد؛

مشارکت خیرانه بیمه رازی و بیمه معلم در خریداری تبلت برای دانش آموزان

ریسک نیوز طرح تاک (تحصیل آسان در کرونا) را اجرا کرد + جزئیات

  1. 1