تحلیل ها

«منطقه التهاب تغییر» یا مات/ محمود فراهانی

نقدی بر آنان که ادعای پدری صنعت بیمه را دارند! / هادی دستباز

درآمدی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای صنعت بیمه /سید محمدجواد میرطاهر

تشریح وضعیت بیمه اتکایی کشور/ مجید تقی لو

استارتاپ های بیمه ای، نمای بیرونی نه چندان موفق از تحول دیجیتال صنعت بیمه!/امیرمهدی ابراهیمیان

شعب، گرانیگاه زیست بوم بیمه‌ای /رضا پزشکی

آزمون ناظر بیمه در توزان‌بخشی میان سنت و مدرنیته/آزاده محسنی

جعبه‌های شنی جادویی/ سارا حقیقی‌وند

ترسیم مطالبات صنعت بیمه از دولت سیزدهم/ محمود فراهانی

لزوم بازنگری نظام نظارت بیمه‌ای کشور در 1400 / آزاده محسنی

پیشنهاد می شود، در سال 1400 بر کدام محصولات بیمه ای سرمایه گذاری شود؟ / امیرمهدی ابراهیمیان

«کدینگ واحد»؛ حلقه گمشده تحقق یکپارچگی درون‌صنعتی بیمه/ مهدی ایمانی مهر

عدم درک مدل کسب و کار و سبک زندگی بیمه گذار، پاشنه آشیل شرکتهای بیمه/ محمود فراهانی

روابط عمومی چگونه منجر به محبوبیت برند می شود؟/ فرید میرموسوی

سال 1400 ، استراتژی ورود و گسترش فعالیت در بازارهای خرده فروشی/ امیرمهدی ابراهیمیان

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9