تحلیل ها

بازار متشکل بیمه به دنبال جایگزینی جنگ قیمتی با رقابت قیمتی/ پرویز خسروشاهی

وقتی از شعبه شرکت بیمه حرف می‌زنیم .../ آزاده محسنی

سایه قوی سیاه در صنعت بیمه // محمود فراهانی

حفظ حقوق بیمه گذاران بدون تقصیر/ مصطفی عبدالملکی

جای خالی جراحی های ترمیمی ناشی از سرطان پستان در بیمه نامه های ایرانی // محسن صالحی

الگو و مبانی پیشنهادی به اصلاح آیین نامه 83 شورایعالی بیمه / عباس اسلامی

نقدی بر نوشتار پژوهشکده بیمه در مورد تقلب های بیمه گذاران بیمه های عمر/ هادی دستباز

فقدان مسئله محوری در صنعت بیمه و مدیران دانای کل/ محمود فراهانی

دام روزمرگی و فراموشی داده ها/ آزاده محسنی

مخاطرات سهمگین کاهش کارمزد و محدویت درآمدهای قانونی شبکه فروش/ محسن صالحی

بیمه ایران باید امن باشد و امنیت ببخشد/ محمود فراهانی

پنج نقد اساسی بر آئین‌نامه اکچوئر رسمی بیمه

آیا نو آوری در صنعت بیمه کشور مرده است؟/ هادی دستباز

آدرس غلط: ثالث ویترین فروش بیمه! / هراس شغلی ثالث فروشان /آزاده محسنی

آیا شما رهبری بر قلوب هستید یا رهبری آسیب زننده؟! / هادی دستباز

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9