تحلیل ها

نمی توان با داس روبروی کمباین ایستاد/ محمود فراهانی

نقدی بر تحلیل اخیر سندیکا در خصوص آثار شیوع کرونا بر صنعت بیمه / محمود فراهانی

واکنش صنعت بیمه به اپیدمی کرونا ویروس در کشورهای مختلف / مهدی مهدوی

صندلی‌های لرزان و انتظار تحول

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

آثار کرونا بر صورتهای مالی شرکت های بیمه / علی صلاحی نژاد

ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

توسعه بیمه های زندگی در پارادوکس محدودیت و سهل گیری

چالش‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه / سید مرتضی حسنی عقدا

واکنش قائم مقام بیمه مرکزی به انتقادات در خصوص افزایش نرخ حق بیمه ثالث

ضریب واقعی خودباوری در صنعت بیمه چند است؟ / محمود فراهانی

ژنرال های سنتی، سربازان خسته/ ازاده محسنی

نگاهی به اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه؛ از شعار تا واقعیت / هادی دستباز

10 گام مقدماتی برای کاندیداهای مدیرعاملی

سمت مدیر عاملی در صنعت بیمه "پز" یا پذیرش مسئولیت // محمود فراهانی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9