تحلیل ها

خط قرمز صنعت بیمه کجاست؟! // هادی دستباز

انتخابی بر یا برای سندیکا؟

فراموش شدن هویت سندیکایی سندیکای بیمه گران ایران // محمود فراهانی

پنج افسانه درباره استراتژی // سید مهدی احمدی

یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفایی صنعت بیمه کشور(قسمت اول)/ سید مهدی احمدی

ای دل اَر سیل فنا بنیاد هستی برکند ... / آزاده محسنی

تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ باید ها و نباید ها / حبیب میرزائی

چرا در ایران شرکت های بیمه خسارت بلایای طبیعی را جبران نمی کنند؟/ محسن قره خانی

توانگری مالی و دیگر هیچ؟! / آزاده محسنی

ابلاغ دیه 270 میلیونی و اما و اگرهای افزایش حق بیمه / امیرحمزه ملکیان

اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ / نگاه مدیر عامل بیمه تجارت نو به انتخابات پیش روی سندیکا

رویکرد فعالانه یا منفعلانه نهاد ناظر در موضوع اینشورتکها و بیمه الکترونیکی / محمود سبزی

پیشنهاد ریسک نیوز به مدیران عامل شرکتهای بیمه ؛ برگزاری آزمونهای جانشين پروری / آزاده محسنی

خصوصی‌سازی در ایران چگونه به انحراف کشیده شد؟ / پرویز خسروشاهی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9