تحلیل ها

ایجاد یک سازمان راهبر برای کاهش حوادث جاده ای

یک یادداشت از بهزاد ایثاری ؛ بسیار نوشتیم و نشد !

تهنیتی از جنس نقد اصولی و کارشناسانه در حوزه صنعت بیمه به وزیر اقتصاد/ نيما نوراللهي

فاز جدید خبرنگاری ، نقد و توسعه / آزاده محسنی

پیچیدگی های اجرای آئین نامه حوادث راننده ( ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث )/محمد تقی فضل هاشمی

چالش مصدومین مشمول تعدد دیات و امتناع برخی بیمه گران از انجام تعهدات / محمد تقی فضل هاشمی

بدهی دولت به بیمه / آزاده محسنی

واکاوی چالش تولید و اشتغال از زبان قائم مقام بیمه مرکزی

نص صریح قانون در خصوص نحوه انتقال مصدومان رانندگی/ محمد تقی فضل هاشمی

مقدمه ای بر استاندارد IFRS برای شرکتهای بیمه / عباس طیبی

چرا فرهنگ بیمه مهجور است؟ / علیرضا ابراهیم پور

تحلیل رشد اقتصاد سال 95 از نگاه قائم مقام بیمه مرکزی

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. 11