تحلیل ها

اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ / نگاه مدیر عامل بیمه تجارت نو به انتخابات پیش روی سندیکا

رویکرد فعالانه یا منفعلانه نهاد ناظر در موضوع اینشورتکها و بیمه الکترونیکی / محمود سبزی

پیشنهاد ریسک نیوز به مدیران عامل شرکتهای بیمه ؛ برگزاری آزمونهای جانشين پروری / آزاده محسنی

خصوصی‌سازی در ایران چگونه به انحراف کشیده شد؟ / پرویز خسروشاهی

اخلاق در صنعت بیمه سقوط کرد!/ آزاده محسنی

اثرات کاهش ارزش ریال در ریزش بیمه های زندگی و سرمایه گذاری/محمدعلی سلیمانیا

در حوزه بیمه های عمر چقدر خوب می‌شود اگر شورای عالی بیمه ... / علی فرزین

حکمرانی بیخردان در کانالهای تلگرامی /دسته چتر برخی کانالهای تلگرام بیمه ای در دست کیست؟

شما در صنعت بيمه به كدام باند وصليد!

تحولات فناوری و توصیه هائی برای مدیران بیمه / جواد محمدیان امامی

چگونه صنعت بیمه منجر به پولشوئی می شود

ضرورت های بیمه ای 2018 /محمود فراهانی

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12