تحلیل ها

تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ، گناهی نابخشودنی / نیما نورالهی

الگوی مناسب حسابرسی داخلی در صنعت بیمه/ جعفر یاری

مسئولیت های مجلس شورای اسلامی در قبال صنعت بیمه و مردم / محمد ابراهیم تحسیری

سه چالش پیش روی بیمه خاورمیانه / ابوالحسن صدریه

چالش های پیش روی بیمه حافظ و مدیرعامل جدیدش/ ایمان ایزدی مقدم

آن روی سکه عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه/ آزاده محسنی

ارزیابی اثر حذف نظام تعرفه‌ها بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی/ محسن قره خانی ، محمد رضا نامدار

نکاتی در باب آموزش شبکه ی فروش در صنعت بیمه / شهرام تجزيه چي

قانون جدید ثالث وچالش های حقوقی پیش رو/ مسعود رستم پور

سه رویکرد نهاد نظارتی در تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی در صنعت بیمه/جعفر یاری

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12