مقالات

شرحی بیمه ای بر توقیف کشتی کره‌ای در خلیج فارس / علی سلطانی

نقدی بر مصوبه جدید شورای عالی بیمه مبنی بر پرداخت کارمزد شبکه فروش پس ازکسر سهم سازمانها/ رضا یدالهی

شکاف بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های مهندسی

چگونه بازار متشکل بیمه آمریکا شکست خورد؟

چند کلمه ای درباره مدیریت ریسک/مریم سلماسی

ضرورت بازبینی تعریف انواع فروشندگان بیمه از سوی شورای عالی بیمه/ محسن صالحی

بیمه اتکایی مالی: ابزاری برای قرن ۲۱ / محسن قره خانی

بازاریابی در بیمه های مهندسی / حامد حسنوند

دیجی بیمه و چشم انداز صنعت بیمه در عصر کرونا / محمد زاهدنیا

نقدی در باب تفاهم نامه اخیر سندیکای بیمه گران با تامین اجتماعی

اعتمادسازی در بیان تحت نظارت در شرکت های بیمه

کارگزارانِ کارگزاران تحت لوای مدیران شعب صنعت بیمه / شروین مقصودی

از کدام بازار غیر متشکل حرف می زنیم؟! / محمود فراهانی

مولفه های دیجیتالیزه سازی واقعی در صنعت بیمه چیست؟/ علی صلاحی نژاد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9