مقالات

بیمه اتکایی مالی: ابزاری برای قرن ۲۱ / محسن قره خانی

بازاریابی در بیمه های مهندسی / حامد حسنوند

دیجی بیمه و چشم انداز صنعت بیمه در عصر کرونا / محمد زاهدنیا

نقدی در باب تفاهم نامه اخیر سندیکای بیمه گران با تامین اجتماعی

اعتمادسازی در بیان تحت نظارت در شرکت های بیمه

کارگزارانِ کارگزاران تحت لوای مدیران شعب صنعت بیمه / شروین مقصودی

از کدام بازار غیر متشکل حرف می زنیم؟! / محمود فراهانی

مولفه های دیجیتالیزه سازی واقعی در صنعت بیمه چیست؟/ علی صلاحی نژاد

ریشه یابی نرخ شکنی های حیرت آور در صنعت بیمه / رضا یدالهی

راهکاری ساده برای تسریع در جبران خسارت اتومبیل وکاهش اختلافات

سودجوئی در استفاده از نام بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه؛

چرا ... در برخورد با متخلفین!

چالش نمایندگان دو شغله؛ پیشگیری مقدم بر نظارت!

شورای عالی بیمه؛ لزوم همگامی با مقتضیات زمان!

زیاندیدگان و بیمه گران در پی تفسیر قانون!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9