مقالات

استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال

بیمه های دریایی؛ بیمه گر مقصر است ؟ یا بیمه گذار ؟

سندیکای بیمه گران، "بهترین اهرم برای پایان دادن به نرخ شکنی در بیمه های آتش سوزی"/ سید محمدرضا محمودی حسینی

دام پانزی در بیمه را بشناسید!

تعالیم سیاستهای دامپینگ و سهم جامعه بیمه گذاران / علیرضا زراعی

نظارت مالی یا نظام تعرفه ی ، کدام تحول مورد تائید ناظر قانونی است / علیرضا زراعی

یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفائی صنعت بیمه از مرثیه نیروی انسانی تا نظام سندیکایی و وظایف بر زمین مانده / سید مهدی احمدی

رعایت حال بیمه گزار یا حفظ منافع بیشتر بیمه گر / عباسعلی کاوه

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9