مقالات

مظلومیت مضاعف شبکه فروش در ایام کرونا

نقدی بر روش اجرای بخشنامه تمهیدات کرونایی بیمه شخص ثالث // شهرام تجزیه چی

آستانه خرید مشتریان بیمه و اشتباه فروشندگان بیمه // محمدعلی سلیمانیا

حقیقت خدمت رسانی شرکتهای بیمه در بحرانهای عمومی و تهدید های فراگیر / علیرضا زراعی

تاثیر بسته بندی، ماهیت کالا و عیب ذاتی محموله بربیمه نامه حمل ونقل / جواد محمدیان امامی

مدیریت ریسک در بیمه های باربری / محمد جواد محمدیان امامی

رای وحدت رویه صادره دیوان عالی کشور و ایرادات وارده به آن // رضا یدالهی

ضرورت امروز صنعت بیمه؛ توسعه فعالیت‌های بازاریابی محلی توسط نمایندگان/ پدرام آبدارزاده

خروج بیمه های عمر از شمول معافیت مالیاتی/ علی فرزین

گل بود، به سبزه نیز آراسته شد

فساد از آنچه می بینید به شما نزدیکتر است // رضا یدالهی

تعهدات در بیمه های دریائی/ جواد محمدیان امامی

رابط بین بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی وکلوپ/ جواد محمدیان امامی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10