مقالات

نگاهی به کمپین تبلیغاتی بیمه دی

برسیم؛ نگاهی مسئولانه به برنامه‌های ارتباطی

آیا مدیران بازاریابی فاقد تجربه فروش ، در صنعت بیمه می توانند موفق باشند ؟ / علیرضا زراعی

چگونگی پیدایش کلوزبیمه بدنه بین المللی 2003 و خطرات اضافی

وضع مالیات بر صنعت بیمه،تلاش برای عقب ماندگی جامعه /علی صلاحی نژاد

استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال

بیمه های دریایی؛ بیمه گر مقصر است ؟ یا بیمه گذار ؟

سندیکای بیمه گران، "بهترین اهرم برای پایان دادن به نرخ شکنی در بیمه های آتش سوزی"/ سید محمدرضا محمودی حسینی

دام پانزی در بیمه را بشناسید!

تعالیم سیاستهای دامپینگ و سهم جامعه بیمه گذاران / علیرضا زراعی

نظارت مالی یا نظام تعرفه ی ، کدام تحول مورد تائید ناظر قانونی است / علیرضا زراعی

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. 11