مقالات

ضرورت حضور و فعالیت شرکت های بیمه در لینکدین

درس هایی از آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر برای صنعت بیمه / حاجی اشرفی

سهم‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎در‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎به‎ ‎برنامه‎ ‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎ /مهدی عزیزی ها ‏

آیا موج سوم در صنعت بیمه مدیریت شد ؟/حاجی اشرفی

چهار تاکتیک اساسی در تبلیغات بیمه ای / چگونه یک آگهی متمایز خلق کنیم

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 9
  7. 10
  8. 11
  9. 12
  10. 13