بیمه داری نوین شماره دوازدهم

بیمه داری نوین شماره دوازدهم/تیر1398

0تومان

بیمه داری نوین شماره دوازدهم در پنج پرونده فرهنگ و بیمه، کلان، نظارت، سیل و پزشکی و در 100 صفحه منتشر شد.

 

به گزارش ریسک نیوز، این شماره با نوشتاری از محمود فراهانی با عنوان “فرهنگ بیمه، چالش در معنا” و مقاله ای از آزاده محسنی با عنوان “جای خالی تحول آفرینان سخاوتمند” آغاز می شود.

در این شماره، ویژه نامه مبسوطی به مناسبت 60 سالگی بیمه آسیا منتشر شده که در گفتگویی مبسوط، معصوم ضمیری، مدیرعامل پیشین بیمه آسیا از خاطرات 40 سال فعالیتش در صنعت بیمه سخن گفته است.

همچنین طی گفتگویی با مسعود بادین مدیرعامل فعلی بیمه آسیا به فراز و نشیب های فعالیتش در این شرکت بیمه ای از زمان دانشجویی تا مدیریت شعبه و عضویت در هیات مدیره سخن به میان آمده است.

همچنین در این ویژه نامه گفتگویی با نماینده 100 ساله صنعت بیمه شده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟