بیمه داری نوین شماره سیزدهم

بیمه داری نوین شماره سیزدهم/مهر1398

0تومان

به گزارش ریسک نیوز، سیزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین در شش پرونده مدون با عناوین سندیکا / فصل تازه، حوادث/ هوا بر وفق مراد نیست، اقتصاد و بیمه / اقتصاد را بیمه کنیم، بیمه گری/ صورتهای نشسته، اتکائی خطر تورم ریسک، و بیمه ایران منتشر شد.

این شمارگان با نوشتاری از محمود فراهانی با عنوان دیجیتالی شدن صنعت بیمه و سرمقاله آزاده محسنی با عنوان پرواز با یک بال، خطر سقوط آزاد آغاز می شود.

در ادامه به اختصار به شش پرونده این شماره اشاره می کنیم:

سندیکا / فصل تازه

در این پرونده گفتگویی متفاوت را با سید محمد کریمی با عنوان هنر همگرایی می خوانیم در این گفتگو تلاش شده تا از زبان دبیر کل جدید سندیکا چالش های ایجاد روح سندیکایی در این تشکل صنفی را بررسی کنیم و ببینیم دبیر کل جدید چگونه می خواهد همگرایی ایجاد کند.

ضرورت دیجیتالی شدن سندیکا در گفتگویی با احمد رضا ضرابیه بخش دیگر این پرونده است در ادامه در گزارش با عنوان افتراق عمل تلاش شده تا عدم موفقیت تسکل های صنفی صنعت بیمه ریشه یابی شود و در گزارش مفاهمه های خود انتظام از تجارب دنیا در تشکل های صنفی سخن به میان امده است.

حوادث/ هوا بر وفق مراد نیست

در این پرونده در گزارش هایی تحت عناوین اتش در طبیعت ، داغ ترین بیمه، با دستانی کاملا باز و روزگار حقه باز به بیمه حوادث پرداخته شده و در میز سخنی حرفه ای به گلوگاههای فساد و تقلبات ساختگی با حضور شهرام شقاقی مدیر عامل ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان و توکلی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه البرز پرداخته شده است.

اقتصاد و بیمه/ اقتصاد را بیمه کنیم

در این بخش به چالش ترین موضوع صنعت بیمه یعنی عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده در پیش نویس مجلس پرداخته شده است و در گفتگویی خواندنی به اسم اجبار ناسلوک با حضور رزاقی ، پیش کسوت مالیاتی ، طهماسبی عضو شورای عالی بیمه و صلاحی نژاد، مدیر عامل بیمه ملت باید و نبایدهای حذف مالیات از صنعت بیمه بررسی شده.

در این میزگرد حضور استاد رزاقی پیش کسوت مالیاتی که در تدوین قوانین مالیاتی از دهه 40 تا کنون نقش داشته قابل توجه است

در گزارش های دیگر امار پرداختی مالیات از سوی شرکتهای بیمه در نوشتاری با عناوین بیمه ها چقدر مالیات دادند و شرطهای نشدنی امده است که گزارشی منحصر بفرد از مالیات پرداختی بیمه گران محسوب می شود.

بیمه گری/ صورت های نشسته

این پرونده یکی از بخش های منحصر بفرد بیمه داری نوین در شماره بشمار می آید پرونده ای که صورتهای مالی بیمه گران را زیر ذره بین قرار داده است.

در این پرونده میزگردی خواندنی و قابل توجه به نام صورتها را باید شست با حضور علی جعفری مشاور مالی رئیس کل بیمه مرکزی، رافع مدیر مالی بیمه کارآفرین، شباهنگ مشاور سندیکای بیمه گران و مجید بنویدی کارشناس صنعت بیمه به زوایای کیفیت سنجی صورتهای مالی شرکتهای بیمه پرداخته شده است.

در این پرونده در گزارشی مبسوط و چالشی با عنوان سال پرچالش عملکرد شرکتهای بیمه در سال 97 زیر ذره بین قرار گرفته است.

در گزارش دیگری با عنوان کوچک های چابک به بررسی عملکرد شرکتهای بیمه کوچک در سال 97 پرداخته شده است.

همچنین در گزارش دیگری سود ده وزیان ده های صنعت بیمه معرفی گردیده است.

اتکائی / خطر تورم ریسک

در پرونده بعدی وضعیت اتکائی صنعت بیمه کشور در دوران پرریسک تشریح شده این پرونده با میزگری مبسوط با نام اتکاء به انشالله و با شرکت غلامعلی جهانگیری، معاونت اتکائی و عضو هیات عامل بیمه مرکزی ، شعله نوری، معاونت اتکائی بیمه ایران ، پور حسن معاونت اتکائی بیمه البرز و محسن قره خانی معاونت توسعه بازار بیمه رازی و رئیس کارگروه اتکائی سندیکا به زوایای مغفول بازار اتکائی ایران پرداخته شده است.

همچنین در گزارش های این پرونده منحصر بفرددر گزارش های با عناوین سبقت با احتیاط و حرکت به سمت تحلیل بازار اتکائی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

بیمه ایران

در پرونده آخر گزارشی از وضعیت بیمه ایران صورت گرفته است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟