بیمه داری نوین شماره شانزدهم

بیمه داری نوین شماره شانزدهم/اسفند1398

0تومان

شانزدهمین شماره از نشریه بیمه داری نوین، ویژه نامه بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه در 68 صفحه به مدیرمسئولی محمود فراهانی منتشر شد.

در سال های گذشته حضور کمرنگ بیمه گران در عصرهای روز همایشِ «بیمه و توسعه» مورد انتقاد واقع می شد؛ اما بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه که در روز 13 آذرماه برگزار شد با تمهیداتی که سندیکای بیمه گران به برگزارکنندگان همایش پیشنهاد داد ساعاتی متفاوت را برای حاضران و به ویژه شبکه فروش رقم زد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟