بیمه داری نوین شماره نوزدهم

بیمه داری نوین شماره نوزدهم/شهریور1399

0تومان

به گزارش ریسک نیوز، نوزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین در قالب پنج پرونده مبسوط با سرتیترهای بازی روی بند بورس، همه فهم، اکوسیستم، مدیریت بیمه و آتش در درختان منتشر شد.

این شماره با سرمقاله محمود فراهانی با عنوان اکو سیستم ریسک و سرمقاله آزاده محسنی با عنوان وقتی از شعبه حرف می زنیم… موضوعات کلیدی در خصوص ریسک در صنعت بیمه و وضعیت شعب را  بررسی می کند.

پرونده اول؛ بازی روی بند بورس

در این پرونده در میزگردی مبسوط با عنوان کیک پوک ، با مشارکت پرویز خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی ، احمدرضا ضرابیه، مدیر عامل بیمه سامان، عبده تبریزی کارشناس خبره بورس و محمد رستگار عضو هیات علمی دانشگاه ریسک های شرکتهای بیمه در حوزه سرمایه گذاری بررسی شده است.

این میزگرد می تواند برای مدیران عامل و مدیران سرمایه گذاری و بخصوص مدیران ریسک شرکتهای بیمه نکات مهم و کاربردی را در بر داشته باشد.
در همین پرونده گزارش های متنوع دیگری با سرتیتر های پرواز روی منطقه ریسک ،و خیالهای ناراحت را بخوانید.

پرونده دوم؛همه فهم

در این پرونده  در میزسخنی اموزنده به مقوله صورتهای مالی جدید شرکتهای بیمه با محوریت ریسک پرداخته شده است و محمود حقوردیلو، مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، مجید بنویدی مشاور ارشد بیمه اتکائی ایرانیان، شقایق دیلمی پور مدیر مالی بیمه نوین و وحید وثوق معاونت مالی و سرمایه گذاری بیمه ما با ما همراه بوده اند و محورهای اساسی صورتهای مالی جدید را شفاف سازی کردند.

در این پرونده  گزارش هایی جالب توجه با عناوین روند مثبت و سرمایه های زنده با تمرکز بر عملکرد شرکتهای بیمه و مقایسه اماری انها را می توانید ببینید و بخوانید.

پرونده سوم؛اکوسیستم

در پرونده سوم  میزگردی مبسوط و چالشی در خصوص وضعیت شعبه در صنعت بیمه همراه با بررسی اکوسیستم ان را می خوانیم در این میزگرد مجتبی آخوندی، مدیر کل بیمه ایران استان اصفهان ، عمران پور معاون امور استان ها و شبکه فروش بیمه دانا ، سعید حاجیان مدیریت امور شعب بیمه البرز ، شهرام شقاقی مدیر عامل شرکت سامان نگار ایرانیان و محسن قره خانی مدیر توسعه بازار بیمه رازی  وضعیت شعبه در صنعت بیمه ایران را زیر ذره بین قرار دادند.

در این پرونده گزارش های خواندنی دیگری با عناوین رتبه بندی شعب و گرانیگاه بیمه وضعیت شعب شرکتهای بیمه را در قالب نمودار به تصویر کشیده ایم.

پرونده چهارم؛ریسک

در این پرونده به موضوعی پرداخته شده که هنوز برای بسیاری از اهالی صنعت بیمه در هاله از ابهام قرار دارد ، تاسیس مرکز ملی مدیریت ریسک موضوعی است که به تازگی از سوی رئیس کل بیمه مرکزی مطرح شده و ما در میزگردی مبسوط تلاش کردیم تا زوایای پنهان این مرکز را اشکار کرده و در بوته نقد قرار دهیم.

این میزگرد با عنوان تیک تاک ریسک با حضور محمود اسعد سامانی ،مشاور رئیس کل در امور مدیریت ریسک ، سید ناصر مبرقعی عضو هیات مدیره بیمه ایران ، مجید تقی لو مدیر عامل بیمه اتکائی سامان و قاسم محسنی  عضو هیات علمی دانشگاه  که همگی  از اعضاء هایت موسس و عضو کارگروههای این مرکز هستند علل تشکیل ان را بررسی کرده اند.

در همین پرونده در گزارشاتی جداگانه با سرتیتر های ناایستائی خطر و فرهنگ درک بیم ، شرب گیر اقتصاد و عشق مخاطره از ریسک در ایران و جهان می خوانیم.

پرونده پنجم؛ آتش در درختان

در این پرونده به موضوع اتش سوزی در جنگل زاگرس پرداخته ایم و در میزگردی با حضور فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال ،هادی کیا دلیری عضو هایت علمی دانشکده منابع طبیعی و  صادقی معاون اداره کل نظارت بر بیمه های اتش سوزی بیمه ایران با سرتیتر زردتر از سبز این فاجعه را بررسی کرده ایم.

در همین پرونده در گزارش درد زاگرس فقط سوختن نیست و اتش در اقلیم وضعیت اتش سوزی در جنگل های ایران به تصویر کشیدیم.

5 از 1 رای

دیدگاه شما چیست؟