بیمه داری نوین شماره چهاردهم

بیمه داری نوین شماره چهاردهم/آذر1398

0تومان

چهاردهمین شماره بیمه داری نوین در 6 پرونده و 120 صفحه به مدیرمسئولی محمود فراهانی و سردبیری آزاده محسنی منتشر شد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟