انتظارات پنج‌گانه فعالان بانکی از رئیس دولت دوازدهم

فعالان حوزه پول و بانک در زیرمجموعه‌های مختلف این حوزه سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارند و به همین اعتبار طبیعی است انتظاراتی هم از دولت‌ها و رئیس‌جمهور داشته باشند.

 انتظارات پنج‌گانه فعالان بانکی از رئیس دولت دوازدهم
به گزارش ریسک نیوز،کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: حدود هشتاد درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران برعهده شبکه بانکی است. این سهم نامتناسب در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی، مشکلات فراوانی برای بانک‌ها بوجود آورده که بخش عمده‌ای از این چالش‌ها محصول و توقعاتی است که به نادرست نسبت به شبکه بانکی کشور در بیان فعالان اقتصادی سایر بخش‌ها و عموم مردم شکل گرفته است.

وی افزود: این انتظارات متأسفانه منحصر به بخش خصوصی نیست و در برهه‌های مختلفی شاهد برخی از برداشت های ناصواب و بعضاً تلقی دولتمردان از بانک‌ها، به عنوان "قلک دولت" بوده ایم. پیامدهای ناگوار چنین رویکرد زیان‌باری محدود به همان دولت نبوده و تا مدت‌ها گریبان نظام بانکی را رها نمی‌کند. نمونه بارز این استمرار مشکلات ناشی از تلقی نادرست دولتمردان نسبت به جایگاه و مسئولیت‌های بانک‌ها، معضلاتی است که اکنون شاهدیم اکثریت بانک‌های دولتی و خصوصی با آن دست به گریبان هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید