سیر تا پیاز درآمد نمایندگان مجلس/ حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟

همشهری نوشت: حقوق نمايندگان با ٧٠ درصد افزايش به ١٠ميليون تومان رسید. اين جدای مزايای نمايندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسكن و... است

سیر تا پیاز درآمد نمایندگان مجلس/ حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟

به گزارش ریسک نیوز،همشهری نوشت: حقوق نمايندگان با ٧٠ درصد افزايش به ١٠ميليون تومان رسید. اين جدای مزايای نمايندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسكن و... است

سیر تا پیاز درآمد نمایندگان از مجلس/ حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟ (جدول)

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید