اطلاعیه شماره 55 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه+فایل اسامی

اطلاعیه شماره 55 شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز، خسارتهای دارندگان چک بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان، صادر شد.

اطلاعیه شماره 55 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه+فایل اسامی

به گزارش ریسک نیوز،پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم  بیمه نامه های عمر و پس اندار شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز 493 نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.


جهت دریافت فایل اسامی اینجا را کلیک کنید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید