شرکتهای بیمه تاکنون چقدر خسارت به زلزله زدگان کرمانشاه پرداخت کردند؟

شرکتهای بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران در حادثه زلزله آبانماه 96 کرمانشاه تاکنون 1580 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اند.

شرکتهای بیمه تاکنون چقدر خسارت به زلزله زدگان کرمانشاه  پرداخت کردند؟

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، سید محمد علیپور با اشاره به عملکرد مثبت شرکتهای بیمه در زلزله کرمانشاه از بررسی 35 هزار پرونده توسط 20 شرکت فعال در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بابت 35 هزار پرونده خسارت زلزله آبانماه 96 در کرمانشاه تاکنون 1580 میلیارد ریال خسارت توسط شرکتهای بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران پرداخت شده است.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران  افزود: از مجموع خسارت پرداختی، بیمه های البرز با 430 میلیارد ریال، آرمان با 320 میلیارد ریال و کوثر با 300 میلیارد ریال بیشترین میزان پرداخت خسارت را داشته اند.
وی همچنین با اشاره به اثرات مثبت حضور متعهدانه شرکتهای بیمه در حادثه زلزله کرمانشاه گفت: بررسی های شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان کرمانشاه نشان می دهد که  نوع خدمات رسانی و انجام به هنگام تعهدات شرکتهای بیمه در افکار عمومی استان تاثیر مثبتی داشته است به گونه ای که علاوه بر افزایش شناخت مردم محلی از بیمه، میزان فروش بیمه نامه آتش سوزی با پوشش زلزله رشد صد درصدی داشته است.
گفتنی است شرکتهای بیمه عضو سندیکای بیمه گران در طی هشت ماه گذشته پس از زلزله کرمانشاه با سرعت ، دقت و بدور از حواشی رسانه ای حداکثر مساعدت ممکن را با بیمه گذاران حادثه دیده داشته و تعهدات خود را در اسرع وقت به انجام رسانده اند.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید