از سوی بیمه مرکزی

صلاحیت دو مدیر ارشد بیمه ای تایید شد

طی روزهای اخیر صلاحیت حرفه ای دو مقام ارشد بیمه ای بر اساس مفاد آیین نامه 90 از سوی بیمه مرکزی احراز شد

صلاحیت دو مدیر ارشد بیمه ای تایید شد

به گزارش ریسک نیوز طی روزهای اخیر صلاحیت حرفه ای دو مقام ارشد بیمه ای بر اساس مفاد آیین نامه 90 از سوی بیمه مرکزی احراز شد.

بیمه مرکزی حمهوری اسلامی ایران  صلاحیت بیژن صادق به عنوان عضو هیات مدیره بیمه ما را تایید کرد

بیژن صادق پیش ازین مدر عامل شرکت بیمه دانا بود که با رفتن وی ابراهیم کاردگر جانشین او شد..

گفته می شود در روزهای آتی تغییرات دیگری در هیات مدیره بیمه ما ایجاد خواهد شد

همچنین بیمه مرکزی صلاحیت حرفه ای رضا جعفری برای مدیرعاملی بیمه سینا را تایید کرد.

جعفری پیش ازین عضویت هیات مدیره بیمه دانا را در کارنامه خود داشته است..

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید