دام پانزی در بیمه را بشناسید!

پانزی شدن امور در بیمه‌ها هم ممکن است. از قضا و براساس داستانهای چالز دیکنز، چنین به نظر می‌رسد که اولین ماجرای پانزی ثبت شده در دنیا حتی قبل از آقای چالز پانزی مربوط به یک شرکت بیمه بوده است. چرا که اساس کار بیمه بر جمع‌آوری حق‌بیمه‌ها از مشتریان برای پرداخت خسارتهای آتی آنان است.

 دام پانزی در بیمه را بشناسید!

موسسات بیمه به خوبی آگاهند که فاصله زمانی بین دریافت حق‌بیمه‌ها و بروز خسارتها و ایفای تعهدات مربوطه می‌تواند زمینه‌ای برای پانزی شدن معلاملات باشد؛ بنابراین آنها سعی کرده‌اند از طریق نگهداری ذخایر فنی لازم، مانع افتادن در دام پانزی (ایفای تعهدات مشتریان گذشته از محل حق‌بیمه مشتریان جدید) بشوند و موسسات ناظر بر فعالیت‌های آنان هم در این خصوص اعمال توجه و دقت می‌کنند.

با این حال، ممکن است که در پاره‌ای از موارد، نحوه عمل موسسات بیمه این اطمینان را  بطور کامل ایجاد نکند.  به خصوص در مورد آن دسته از موسسات بیمه که به بیمه‌های اجتماعی و بلندمدت می‌پردازند.  چیزی که احتمال ظهور آن دست‌کم در زمان بازنشستگی کوهان جمعیتی اخیر کشور (متولدین دهه ۶۰) هست.   

شتاب و تغییر جزو خصوصیات عصر دیجیتال یا عصر انقلاب چهارم صنعتی است.  شتابی که این مجال را از ما می‌گیرد تا اجازه نداشته باشیم پس از بروز مساله به دنبال راه‌حل آن باشیم و عصری که بدون تردید وجود دام پانزی را در جنبه‌های زیادی از فعالیت‌ها، نمایان می‌سازد.

پروفسور چالز هندی (نویسنده و فیلسوف ایرلندی) در گفتار دهم از کتاب منحنی دوم که به بیان دیدگاه‌هایی در نوسازی جامعه برای عصر دیجیتال آینده می‌پردازد، یکی از ۱۶ دیدگاه مورد بحث خود را به جامعه پانزی اختصاص داده است که در فرازی از آن می‌گوید : «چقدر شگفت‌آور است، چیزی که [اشاره به ماجرای چالز پانزی و برنارد مادوف] کلاهبرداری قرن نام گرفته بود، امروز به رویه‌ای مرسوم در بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.»!!

پانزی شدن‌های آینده دلایلی غیر از عمد و تقلب و کلاه‌برداری می‌توانند داشته باشند.  آقای چالز هندی نویسنده کتاب منحنی دوم، به تغییراتی از جمله افزایش طول عمر انسانها، عدم افزایش سالهای کار، اثر پذیرفته شده تحولات، اعتیاد به تسهیلات اعتباری و اتکای به حمایتهای بدون پشتوانه اشاره دارد که می‌تواند زمینه‌ساز معادلات پانزی باشد و عصر دیجیتال آینده موجب به هم خوردن این معادلات و نمایان شدن آنها به شکل پانزی خواهد شد.

منظور از منحنی دوم در کتاب آقای چالز هندی، همان راه‌حل قبل از مواجهه مستقیم با خود مساله است.  پروفسور چالز هندی در سال ۱۳۹۶به همت موسسه معنا و به منظور شرکت در سمینار مدیریت در عصر دیجیتال به ایران دعوت شده و ترجمه خوبی از کتاب ایشان هم از طریق همان موسسه در اختیار فارسی‌زبانان قرار گرفته است.

منبع: کانال بیمه کاوی / علی فرزین

خبر پیشنهادی
بررسی سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه با نگاهی به بیمه زندگی

کارنامه شرکتهای بیمه از منظر ترکیب سبد سرمایه گذاری و بیمه ای + نمودار ( قسمت اول)


این مطلب را به اشتراک بگذارید