ریسک نیوز وضعیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه را بررسی کرد؛

تفکیک حسابهای عمر و غیر عمر به کجا رسید؟ / مطالبات سایپا و تاثیر منفی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه

استانداردی برای تفکیک حسابها تا کنون ابلاغ نشده، صرفا ایین نامه و اشاره به ضرورت تفکیک حسابها نمی تواند ملاک باشد زیرا در ایین نامه های موجود استانداردی مشخص لحاظ نشده است./در دستورالعملی که در بیمه مرکزی تهیه شده فاکتور طبقه بندی مطالبات نیز مورد توجه قرار گرفته و باید دید چه زمانی در شورای عالی بیمه به تصویب می رسد.

تفکیک حسابهای عمر و غیر عمر به کجا رسید؟ / مطالبات سایپا و تاثیر منفی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه

ریسک نیوز در گزارشی با سر تیتر کسری ذخائر شرکتهای بیمه در سکوت خبری ،  به عنوان یک رسانه و در راستای وظیفه مطالبه گری بدین موضوع پرداخت که شفاف سازی در خصوص رقم واقعی کسری ذخائر شرکتهای بیمه مطالبه ای بوده که رسانه ها از صنعت بیمه داشته اند اما هیچگاه این رقم به صورت واقعی به نمایش در نیامده است و اگر هم اطلاع رسانی شده با برخی واقعیات بازار تناسب نداشته است.

 با برگزاری مجمع عمومی شرکت بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه دولتی شاید بد نباشد مطالبات دیگری را مطرح کنیم که تحقق انها در نهایت به ایجاد شفافیت در صنعت بیمه می انجامد.
لازم بذکر است که هنوز مجمع عمومی شرکتهای بیمه حافظ، رازی و تعاون برگزار نشده که این هم به نوبه خود علامت سوال دیگری را ایجاد می کند!
بدیهی است که کارنامه شرکتهای بیمه، صورتهای مالی انهاست بر این اساس سوال اینجاست که آیا شرایط و ضوابط موجود در صنعت بیمه ایران به شفافیت این کارنامه منتهی می شود؟

تفکیک حسابهای عمر و غیر عمر در هاله ای از ابهام
یکی از شاخص هایی که می تواند شفافیت صورتهای مالی بیمه گران را به دنبال داشته باشد، تفکیک حسابهای عمر و غیر عمر است که سالهاست مطرح می شود اما به زعم کارشناسان این امر تحقق نیافته است.

در عین حال که استانداردی برای تفکیک حسابها تا کنون ابلاغ نشده، صرفا ایین نامه و اشاره به ضرورت تفکیک حسابها  نمی تواند ملاک باشد زیرا در ایین نامه های موجود استانداردی مشخص لحاظ نشده است.

از طرفی سوالی که مطرح می شود این است که سالانه حدود 15 درصد پرتفوی شرکتهای بیمه به بیمه زندگی اختصاص می یابد در این راستا بخش مربوط به ذخائر جمع شونده بیمه های زندگی اهمیت می یابد آیا مدلی برای کفایت این ذخائر طراحی شده است؟

گفتنی است که سال 94 بخشنامه ای تصویب شد که که طی ان باید معادل ذخیره بیمه های زندگی برای سرمایه گذاری ها تعریف شود و هدف این بود که مشخص شود که این سرمایه گذاری ها در نهایت برای بیمه گذار چه منافعی را ایجاد می کند.
اما اساسا مدل مشخصی برای کفایت این ذخائر تا کنون استخراج نشده است.

 البته پیگیری ها نشان می دهد ظاهرا برای کفایت ذخائر بیمه های زندگی دستورالعملی در حال تدوین است که باید دید چه زمانی تصویب و اجرائی می گردد.

از طرفی سوال دیگری که در اینجا مطرح میگردد این است که ایا صورت حساب مشارکت در منافع بیمه های زندگی توسط بیمه گران  تهیه می شود؟ پرداختن بدین سوال نیز می تواند زوایای دیگری از شفافیت و یا عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه را مشخص کند.

تست کفایت بدهی ها و تجزیه سنی مطالبات بیمه گران
یکی از فاکتورهای مهمی که بر کیفیت صورتهای مالی اثرگذار است ، شاخص کیفیت بدهی ها می باشد.
کارشتاسان بیمه و خبرگان حسابداری سالهاست که فقدان تجزیه سنی بدهکاران حق بیمه و طبقه بندی مطالبات را مورد انتقاد قرار می دهند.

بیمه گران باید جهت شفافیت بدهکاران خود به تجزیه سنی بدهکاران اقدام کنند در حالیکه این کار را انجام نمی دهند و مسلما در آینده دچار چالش می شوند.
حال حساب آرایی مدیران در بخش بدهکاران حق بیمه و راهکاری که آنان به راحتی می توانند حساب سازی و به نوعی سواستفاده کنند بدین صورت است که بیمه نامه ای صادر شده که قسمت اندکی  پرداخت و بخش اعظم آن هنوز از سوی بیمه گذار پرداخت نشده است ، یکسال بیمه ای هم می گذرد اما نکته مهم اینجاست که  کل حق بیمه ای هایی که صادر شده در پرتفوی شرکت بیمه می نشیند و بدین ترتیب است که مدیر عامل   قادر خواهد بود با حساب سازی کارنامه یکساله ای  با پرتفوی به ظاهر قابل قبول و البته کاملا  نمایشی در محضر اعضا هیات مدیره و سهامداران به نمایش گذارد.

 اما واقعیت ماجرا چیز دیگری خواهد بود چرا که یکسال مالی گذشته ، کارمزد شبکه فروش ، اتکایی اجباری ، مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه های اداری - تشکیلاتی و سایر هزینه ها ی مرتبط علی رغم عدم وصول پرداخت شده و در واقع از بابت صدور این بیمه نامه شرکت بیمه حتی متضررهم شده در حالیکه پولی بابت صدور حق بیمه پرداخت نشده است.

البته پیگیری های ریسک نیوز نشان می دهد در دستورالعملی که در بیمه مرکزی تهیه شده فاکتور طبقه بندی مطالبات نیز مورد توجه قرار گرفته و باید دید چه زمانی در شورای عالی بیمه به تصویب می رسد.

مطالبات سایپا و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه
حال که از کیفیت بدهی ها و تجزیه سنی بدهکاران حق بیمه سخن به میان آمد شاید نگاهی به بدهی قابل توجه خودروسازی سایپا به شرکتهای بیمه بد نباشد.

سایپا به عنوان بزرگترین بدهکار بیمه ای حدود 1100 میلیارد تومان به شرکت های بیمه بدهکار است. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در این مورد می گوید: موضوع بدهی های معوقه به یک بحران جدی در صنعت بیمه تبدیل شده است.

بررسی ها نشان می دهد که بدهی هزار و 100 میلیارد تومانی مربوط به بدهی های سررسیده شده این شرکت خودروسازی بوده و بخش قابل توجهی از مطالبات بیمه ها از سایپا هنوز به مرحله سررسید نرسیده است.
بر این اساس این سوال مطرح می شود که بدهی میلیاردی غول خودروسازی سایپا چه تاثیری می تواند بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه داشته باشد در حالیکه  دبیر کل سندیکای بیمه گران با اشاره به بدهی شرکت سایپا به  گفت: این بدهی هزار میلیارد تومانی از سود ٩٠٠ میلیارد تومانی شرکت ها بیش تر شده است.

دور باطل ثالث فروشی و عدم کفایت ذخایر خسارات معوق
راستی ازمائی کفایت ذخائر خسارات معوق در رشته ثالث که بیش از 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد همچنان
در بوته نقد قرار دارد.

غلامرضا سلیمانی که در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سخن می گفت،  افزود: کسری ذخایر در صنعت بیمه با سیاست های منظم و مدون در حال کاهش است و شرکت های بیمه با صرف نظر از تقسیم سودهای مقطعی،  به سمتی حرکت می کنند که کسری ذخایر در این صنعت به صفر برسد.

رییس کل بیمه مرکزی با اعلام این خبر که در سال ۱۳۹۷ از  سه شرکت فاقد ذخایر کسری به ده شرکت بیمه فاقد کسری ذخایر رسیده ایم، تصریح کرد: برای جبران کسری ذخیره راهکارهایی را در پیش گرفته ایم که در حال حاضر کاهش بیست و سه درصدی این کسری ها یک دستاورد ارزشمند برای این صنعت به شمار می رود.

البته این گفته های رئیس کل بیمه مرکزی در حالی است که 

بیمه ایران به تنهایی به عنوان بزرگترین شرکت بیمه که نزدیک به نیمی از سهم بازار را داراست بر اساس اذعان حسابرس در صورتهای مالی سال 96 با کسری 1900 میلیارد تومانی ذخائر روبروست

بنابراین کاهش بیست و سه درصدی کسری ذخائر در واقع مبین این نکته است که هنوز صنعت بیمه راه درازی در کفایت ذخائر در پیش دارد، برخی تخمین ها از کسری بیش از 6000 هزار میلیارد تومانی در سال 96 نشان می داد این کسری در سال 97 نیز افزایش داشته  و باید دید  روند بیمه مرکزی در جبران گام به گام این چالش چقدر اثرگذار بوده است .

یکی از دلایل کسری ذخائر شرکتهای بیمه افزایش خسارات معوق است و ان چیزی که روند افزایشی کسری ذخائر را هشدار می دهد ، دور باطل ثالث فروشی در شرکتهای بیمه است که به قسطی فروشی منتهی شده است.
شاخص های گوناگونی وجود دارد که با بررسی آن کیفیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه و اینکه چقدر کارنامه عملکردی انها مطلوب است  را می توان مورد بررسی قرار داد اما شاخص های فوق از مهمترین فاکتورهایی هستند که تحلیل انها این واقعیت را مشخص می کند که اگر چه طی سالهای اخیر گامهای برداشته شده اما تا رسیدن به مطلوب فاصله زیاد است. .
 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید