بیایید به جای حرف، کمی هم عمل کنیم!

ریسک نیوز بررسی کرد: علت عدم انتشار ماهانه آمار شرکت های بیمه چیست؟

ایاعدم انتشار به موقع امار عملکرد شرکتهای بیمه به ایجاد بسترهای مفید برای کاووش صاحبنظران و نقد رسانه ها و کارشناسان خدشه وارد نمی کند ؟ // آیا ضعف در نگهداری و توسعه و پشتیبانی سامانه سنهاب علت این امر است و یا عدم همکاری شرکت های بیمه در میان است؟

ریسک نیوز بررسی کرد: علت عدم انتشار ماهانه آمار شرکت های بیمه چیست؟

به گزارش ریسک نیوز، شفافیت اطلاعات و انتشار به موقع امار یکی از ارکان پپیشگیری از تخلف و فسادهای احتمالی محسوب می شود و به همین دلیل است که سازمانهای جهانی که در قالب مبارزه با فساد و تقلب در بازار های مالی و عرصه های اقتصادی فعالیت می کنند فاکتور بروز رسانی به موقع آمار را در راس هرم شفافیت سازمانها قرار می دهند.

انتشار به موقع داده ها نه تنها سبب می شود شرکتهای بیمه  در فضای رقابتی قدرت تحلیل عملکرد رقباء را پیدا کنند که بستری برای صاحبنظران ، کارشناسان و منتقدان و رسانه های بیمه ای فراهم می کند تا بتوانند عملکرد صنعت را زیر ذره بین قرار داده نکات قوت را نمایان و نکات ضعف را تحلیل و برای ان راهکار عملیاتی ارایه دهند.

  بدون شک در کسب و کارهای اقتصادی و بازار های مالی که رصد به موقع امار از سوی صاحبنظران و منتقدان فراهم نباشد یک برداشت را  ایجاد می کند ، عدم تمایل مدیران و سیاستگذاران به نقد و تحلیل و بررسی.

مدتی است برخی مدیران و اهالی صنعت بیمه در اظهاراتی در خصوص انحرافات و احتمال ایجاد فساد در صنعت بیمه سخن می رانند که اگر چه توجه بدین چالش ها مطلوب است اما سوال اساسی اینجاست که ما برای کاهش تقلبات و تخلفات چه کرده ایم ؟ ایا سهم واقعی خود را در کاهش چالش های صنعت بیمه ایفاء نموده ایم؟

در این بین پرداختن به عدم انتشار به موقع امار شرکتهای بیمه ضرورت دارد.
 شفافیت اطلاعات یکی از اهداف راه اندازی سنهاب
از دی ماه سال ۱۳۹۱ که  سامانه سنهاب توسط سید محمد کریمی ، رئیس کل وقت بیمه مرکزی که به تازگی ردای دبیرکلی سندیکا را بر تن کرده ، راه اندازی شد و پس از آن  همواره روسای کل بعدی  بیمه مرکزی یکی از دستاورد های خود را راه اندازی این سامانه عنوان کرده اند، در این مدت شاهد کسب رتبه یک بیمه مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات در بین دستگاه های دولتی نیز  بوده ایم.

یکی اهدافی که همواره از زمان راه اندازی این سامانه مطرح بوده انتشار شفاف و صحیح امار و اطلاعات بیمه گران، ارسال اطلاعات انلاین عملیات بیمه گری به بیمه مرکزی، امکان نظارت و هدایت و رصد انلاین عملکرد بیمه گران توسط نهاد ناظر و همچنین امکان استعلام اصالت  بیمه گزاران از پرتال بیمه مرکزی بوده است.

 به نظر می رسد  یکی از راهکار های جلوگیری، شناسایی و کاهش  فساد در صنعت بیمه استفاده از زیر ساخت های فناوری اطلاعات  بوده و در حوزه نظارت و پایش نیز استفاده از ابزار های هوش مصنوعی و کشف تقلب  و داشبورد های نظارتی یکی دیگر از حوزه های استفاده از زیر ساخت های سامانه سنهاب می باشد.
چند سوال
حال سوال اینجاست ایا با عدم انتشار به موقع امار ماهانه و سالانه شرکت های بیمه ، این سامانه به اهداف معین شده سالهای گذشته نزدیک شده است؟

ایاعدم انتشار به موقع امار عملکرد شرکتهای بیمه به ایجاد بسترهای مفید برای کاووش صاحبنظران و نقد رسانه ها و کارشناسان خدشه وارد نمی کند ؟

 آیا ضعف در نگهداری و توسعه و پشتیبانی سامانه سنهاب علت این امر است و یا عدم همکاری شرکت های بیمه در میان است؟

با توجه به مشترک بودن منابع اطلاتی موجود در سامانه بیمه مرکزی سوال اینجاست آیا تمامی  بیمه گزارن می توانند اصالت بیمه نامه های خود را در سامانه سنهاب کنترل نمایند؟


با گسترش روزافزون استفاده از ابزار های فناوری اطلاعات و بوجود آمدن پدیده استارتاپ ها و لزوم تکمیل و توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک، چه زمانی استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در سامانه سنهاب فرا خواهد رسید؟

ماجرای مغایرتهای اماری چه بود؟
برای پاسخ بدین سوال ها نگاهی به بحث ایجاد مغایرتها در امار شرکتهای بیمه نیز ضرورت دارد.
در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بیمه مرکزی و بالاگرفتن انتقادات در خصوص عدم بروزرسانی ماهانه آمار عملکرد شرکتهای بیمه ،شرکتها در فرصتی که بیمه مرکزی در اختیار انها قرار داد، ملزم شدند تا مغایرتهای موجود را مرتفع کنند.

برخی شنیده ها از وجود حدود 3000 میلیارد تومان مغایرت خبر می داد که البته در همان زمان مدیر کل مرکز فاوا در بیمه مرکزی به ریسک نیوز گفت که با اقدامات شرکتها برای رفع مغایرتها این میزان کاهش یافته است.

در ان زمان ریسک نیوز گزارشی منتشر کرد و عنوان نمود که چرا هنوز بیمه گران موفق به برطرف کردن این مغایرتها نشده اند؟آیا پنهان سازی برخی آمار مربوط به خسارات غیر واقعی و فاصله میزان حق بیمه وصولی و صادره منجر به طفره رفتن شرکتهای بیمه از رفع مغایرتها شده است؟

ایا ضعف سیستم های نظارتی شرکتهای بیمه سبب شده نتوانند بر بیمه گذاران خود نظارت کنند و این امر به افزایش خسارات غیر واقعی دامن زده ، شرکتهای بیمه نیز برای پنهان سازی میزان خسارات واقعی در رفع مغایرتها تعلل می ورزند.

از سوی دیگر  اختلاف قابل توجهی میان حق بیمه صادره و وصولی شرکتهای بیمه وجود دارد که احتمالا این عامل نیز می تواند به تعلل شرکتهای بیمه در رفع مغایرتها مرتبط باشد.

علاوه بر دلایل فوق مشکلات فنی سنهاب ، عدم برخورد نظارتی و ضعف توانایی کارشناسی در بیمه مرکزی و شرکت های بیمه را نیز باید اضافه کرد.

لازم بذکر است که برخی از شرکتهای بیمه نیز این مشکلات را به گردن ضعف سامانه سنهاب انداختند  و در نهایت مشخص نشد این پاس کاری مشکلات میان بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه به کجا می انجامد.

اهمیت ارایه اطلاعات بروز از سوی شرکتهای بیمه را در بخشی از سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در سال گذشته میان مدیران فاوا می توان جستجو کرد در جائی که سلیمانی تاکید می کند که موفقیت مجموعه ها  در گرو انباشت اطلاعات است و به هنگام بودن اطلاعات در پردازش آن اثر جدی دارد و گاه اطلاعاتی که نابهنگام در اختیار نهاد ناظر قرار می گیرد از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود.

شاید از این جمله رئیس کل بیمه مرکزی بتوان استفاده کرد که عدم ارائه اطلاعات بهنگام که بیش از ماهها از ان می گذرد صنعت بیمه را از شفافیت دور کرده و نمی توان انتظار داشت که در فضای غیر شفاف تحلیل های درستی از صنعت صورت گیرد.
اما اینکه چرا  روند عدم انتشار ماهانه امار همچنان ادامه دارد و آیا همچنان مشکل مغایرتها در میان است یا مغایرتها برطرف شده و پای دلایلی دیگری در بین است، سوالاتی است که در ذهن باقی است.

کارشناسان فناوری شرکتهای بیمه چه می گویند
اما کارشناسان  فناوری اطلاعات شرکتهای بیمه معتقدند  وقتی در مورد مغایرت های عددی گفتگو می شود، در واقع دو عدد با هم مقایسه می شوند مثلان در مساله عنوان شده با عنوان مغایرت های شرکت های بیمه با سامانه سنهاب بیمه مرکزی، مغایرت اختلاف بین آمار ارسالی به روش ETL  و ارسال به روش وبسرویس می باشد. درواقع بیمه مرکزی که به عنوان نهاد ناظر و اتکایی کننده اجباری نیاز به جمع آوری اطلاعات از شرکت های بیمه داشته و مطابق روال سال های گذشته اطلاعات را به روش ETL در اختیار دارد که میتواند مبالغ مغایرت را اعلام نماید.

انها معتقدند ،بد نیست به پیشینه راه اندازی سامانه سنهاب بیمه مرکزی بپردازیم، شرکت های بیمه از ابتدای راه اندازی سنهاب  تمامی دیتابیس های عملیاتی خود را در اختیار بیمه مرکزی قرار داده اند و بیمه مرکزی مستقیما داده ها را از بانک  اطلاعاتی شرکت ها فراخوانی می کند که همچنان این روال ادامه داشته و با عنوان ETL از آن یاد می شود.

 از سال گذشته تصمیم بر این شد که روش ارسال اطلاعات از ETL  به وبسرویس تغییر یابد که از رشته ثالث شروع شده و سایر رشته ها در حال انجام است .

نتیجه ای که می شود گرفت این است تمامی اختلافات یا مغایرت هایی که وجود دارد بر سر روش ارسال اطلاعات است و به نظر می رسد، بیمه مرکزی این اطلاعات را در اختیار داشته که می تواند مبالغ مغایرت را اعلام نماید.

 کارشناسان  آی تی در شرکتهای بیمه اذعان می دارند زمانی که اعلام شده  مغایرت 3000 میلیاردی وجود دارد و یا آمار ماهانه ارائه نمی شود، سوال اینجاست که چطور شرکت های بیمه صورت های مالی حسابرسی شده منتشر نموده اند و طبق بخشنامه سازمان بورس تمامی ناشران از جمله شرکت های بیمه موظف به انتشار آمار ماهانه در کدال شده اند، که این امر نیز توسط شرکت ها در کدال انجام می شود ، حسابرسان قانونی شرکت و یا ناظران مستقر بیمه مرکزی آیا به این موارد برنخورده اند؟

به هر روی این مغایرتها بر طرف شده باشد یا خیر در هر مورد بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید وارد عمل شود اگر همچنان مغایرتها موجود است باید با استفاده از روش های فناوری با همکاری شرکتهای بیمه رفع گردد و اگر پای دلایلی دیگر در میان است باید گفت عدم انتشار به موقع امار به اعتماد صاحبنظران ، کارشناسان ، بیمه گذاران و سهامداران خدشه وارد می کند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید