سالنامه آماری 97 صنعت بیمه اواسط آبان ماه منتشر می شود // سیزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین ،سالنامه آماری بیمه مرکزی را کم اثر کرد

در حالیکه مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در گفتگو با ریسک نیوز از انتشار سالنامه اماری 97 صنعت بیمه در اواسط آبان ماه سال جاری خبر داد اما سیزدهمین شماره نشریه تخصصی بیمه داری نوین با تحلیل اماری عملکرد شرکتهای بیمه در سال 97 منتشر و چندین قدم جلوتر از صنعت بیمه در مسیر شفافیت حرکت کرد.

سالنامه آماری 97 صنعت بیمه اواسط آبان ماه منتشر می شود // سیزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین ،سالنامه آماری بیمه مرکزی را کم اثر کرد

حسن رضا عباسیان فر ، مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در گفتگو با ریسک نیوز از انتشار سالنامه اماری 97 صنعت بیمه  در اواسط آبان ماه سال جاری خبر داد.

این مقام مسوول در نهاد نظارتی تصریح کرد: صنعت بیمه اولین بازار مالی است که سالنامه اماری خود را به صورت منظم و هرساله منتشر می کند این در حالی است که در صنایع دیگر این امر با تاخیر انجام می شود.

لازم بذکر است که نشریه تخصصی بیمه داری نوین در راستای سیاستگذاری های خود در مسیر اعتقاد به ایجاد شفافیت در صنعت بیمه در شماره سیزدهم به شکل مبسوط و مشروح با بررسی صورتهای مالی شرکتهای بیمه با اتکاء به آمار موجود در کدال پرداخته و پیش از انتشار سالنامه اماری بیمه مرکزی وارد عمل شده است.

در یک گزارش با عنوان سال پر چالش ، عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی در سال 97 و تغییرات انها نسبت به سال 96 مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش که به زودی از ریسک نیوز نیز منتشر خواهد شد طی امار مقایسه ای مانده دارایی  شرکتهای بیمه در سال 97 ، حق بیمه دریافتی ، ترکیب دارایی ها ، سهم نگهداری و اتکائی حق بیمه دریافتی ،درصد خسارت پرداختی ، حاشیه سود عملیات بیمه ای ، سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه ،حاشیه سود خالص ، سود و زیان انباشته شرکتهای بیمه در سال 97 با اتکا به اطلاعات شرکتهای بیمه در کدال استخراج و در قالب نمودارهای اماری منتشر شده است.

همچنین در گزارش دیگری عملکرد شرکتهای کوچک بازار بیمه در سال 97 بررسی شده و در قالب عناوینی چون مانده دارایی های شرکتهای بیمه کوچک و عملکرد مقایسه ای شرکت بیمه نوین ، سرمد ، آرمان ، تجارت نو ، تعاون ، میهن ، حکمت صبا ، حافظ و خاورمیانه منتشر شده است.

درگزارش دیگری با عنوان سودده ها و زیان ده ها  عملکرد بزرگان بیمه ای در سال 97 بررسی و در قالب شاخص هایی چون مانده دارائی های شرکتهای بیمه ، عملکرد مقایسه ای شرکت بیمه دی ، آسیا ، پاسارگاد ، دانا ، کارآفرین ،پارسیان ،البرز ، کوثر، معلم ، سامان ، ملت ، ما و رازی بررسی شده است.

لازم بذکر است که  عملکرد دو شرکت بیمه اتکائی امین و ایرانیان نیز در گزارشی با عنوان دوقلوهای اتکائی بورسیف سبقت با احتیاط مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین در این گزارش ظرفیت مجاز قبولی اتکائی شرکتهای مستقیم دارای مجوز اتکائی و مقایسه حق بیمه اتکائی انها تشریح شده است.

ذکر این نکته ضروری است که عملکرد بیمه ایران به دلیل عدم دسترسی به صورتهای مالی اش در این مجموعه غائب است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید