عکس سال نشنال جئوگرافیک کدام عکس است؟

نشنال جئوگرافیک تصویری از حمله یک روباه به موش کوهی را به عنوان عکس سال این رسانه انتخاب کرده است.

عکس سال نشنال جئوگرافیک کدام عکس است؟

/ImagesInv/1398072515595281160.jpg

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید