ریسک نیوز گزارش می دهد؛

کسری ذخائر 29 شرکت بیمه استخراج شد // اختلاف کسری ذخائر برآوردی و شناسایی شده چقدر است؟! + جدول

جمع کل کسری ذخائر برآورد شده در رشته ثالث 3.2 هزار میلیارد تومان و کسری ذخایر ثالث شناسایی شده مندرج در صورتهای مالی حدود 646 میلیارد تومان است./ این جدول، کسری ذخائر ثالث 29 شرکت بیمه بدون آرمان و رازی را به دلیل عدم ارایه صورتهای مالی به نمایش گذاشته است

کسری ذخائر 29 شرکت بیمه استخراج شد // اختلاف کسری ذخائر برآوردی و شناسایی شده چقدر است؟! + جدول

به گزارش ریسک نیوز در اطلاعات جدیدی که بدست ریسک نیوز رسیده میزان کسری ذخائر بیست و نه شرکت بیمه ای در سال 97  استخراج شده است.
در این جدول استخراج شده، کسری ذخائر برآورده شده ثالث و کسری ذخائر شناسایی شده در صورتهای مالی اطلاعات جالبی از اختلاف این ارقام را بدست می دهد.
کسری ذخائر برآوردی عمدتا از طریق روش های مختلف موجود مانند مثلثی و ... استخراج شده و کسری ذخائر شناسایی شده ارقامی است که در صورتهای مالی بیمه گران نشسته است.

 این جدول، کسری ذخائر ثالث 29 شرکت بیمه بدون آرمان و رازی را به دلیل عدم ارایه صورتهای مالی به نمایش گذاشته است ، بر این اساس جمع کل کسری ذخائر در رشته ثالث که برآورد شده 3.2 هزار میلیارد تومان می باشد و کسری ذخایرثالث مندرج در صورتهای مالی حدود 645 میلیارد تومان است.

  نکته قابل توجه این جدول اختلاف 2.6 هزار میلیارد تومانی کسری ذخائر برآورد شده و کسری ذخائر شناسائی شده در صورتهای مالی است.
گفتنی است طبق این جدول بیمه ایران با نزدیک 1.1 هزار میلیارد تومان کسری ذخائر برآوردی و 227 میلیارد تومان ذخیره شناسایی شده در صورتهای مالی رتبه اول کسری ذخائر ثالث را داراست.

در میان شرکتهای خصولتی بالاترین کسری ذخائر به بیمه دانا با 752 میلیارد تومان و در میان شرکتهای بیمه خصوصی بالاترین کسری دخائر در ثالث به بیمه ملت با 85 میلیارد تومان اختصاص یافته است که البته در بیمه ملت ذخایر در صورت های مالی عینا شناسایی شده است..

جدول زیر را مشاهده کنید:

 

لازم بذکر است، واحد تحقیقات بیمه داری نوین و ریسک نیوز به زودی تحلیل کسری ذخائر شرکت های بیمه با استناد به سالنامه اماری 97 را منتشر خواهد کرد.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید