جزئیات قیمت رسمی انواع ارز امروز ۹۸/۰۸/29

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز دولتی ثابت ماند، نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۷ ارز کاهش یافت.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز امروز ۹۸/۰۸/29

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز دولتی ثابت ماند، نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۷ ارز کاهش یافت.

 
منبع: شفاف
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید