خروج بیمه های عمر از شمول معافیت مالیاتی/ علی فرزین

گل بود، به سبزه نیز آراسته شد

دنبال حذف مالیات ارزش افزوده بودیم، حذف معافیت مالیات بر درآمد نصیب صنعت شد!

گل بود، به سبزه نیز آراسته شد

ریسک نیوز: هر چند که در این لایحه، معافیت موضوع ماده ۱۳۶ حذف نشده و به بند «ز» ماده ۱۲۶ جابجا شده است، اما معافیت ماده ۱۳۷ ضمن جابجایی به ماده 130، متاسفانه مشمول حذف معافیت حق‌بیمه‌های عمر شرکتهای بیمه بازرگانی و موسسات بیمه اجتماعی شده است.

حذف مزیت مالیاتی پس‌انداز کردن از طریق بیمه عمر برای آتیه زندگی‌ها، نتیجه رویه نادرست معدودی از شرکتهای بیمه در سرمایه‌گذاری محسوب کردن بیمه تامین آتیه و تلاش مجدانه و ناکام متداول شده برای توسل به ابزار سود و سودآوری به خیال توسعه بیمه‌های عمر به این وسیله است.


اگر سعی نمی‌شد تا اولاً بیمه عمر برای حیات که در واقع می‌باید یک پوشش برای ریسک آتیه زندگی‌هاست، به سپرده‌گذاری بانکی و سود و سودبازی بدل شده و چنان تبلیغ شود که یکم ابزار سرمایه‌گذاری است، و ثانیاً برخی از شرکتها سعی نمی‌کردند که حق‌بیمه عمر را از ماهیت اصلی خود خارج کرده و چیزی که اسمش حق‌بیمه نیست را به عنوان حق‌بیمه در سازوکار خود وارد نمایند، شاید امروز شاهد چنین برداشتی از سوی مرجع مالیاتی در مورد حق‌بیمه بیمه‌های عمر نبودیم.


این موضع سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 211/4385/19418 قبلی و بخشنامه 200/98/44 اخیر، حتی متوجه بیمه‌های اجتماعی هم شده که موجب تاسف مضاعف است. چرا که سازمان امور مالیاتی آن بخش از حق‌بیمه تامین اجتماعی که بابت بیمه بیکاری، بیمه ازکارافتادگی، بیمه بازنشستگی، بیمه فوت، کمک‌هزینه ازدواج و کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت می‌شود و همه اینها نوعی از بیمه‌های عمر برای حیات یا برای فوت هستند، برخلاف ماده ۱۳۷ قانون، از این امتیاز محروم ساخته است.
علی فرزین
مدیر بیمه‌های عمر و مستمری بیمه البرز

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید