جزئیات قیمت رسمی انواع ارز امروز ۹۸/۰9/12

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، نرخ ۹ ارز دولتی کاهش و ۲۸ ارز رسمی افزایش یافت.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز امروز ۹۸/۰9/12

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، نرخ ۹ ارز دولتی کاهش و ۲۸ ارز رسمی افزایش یافت.

 

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۲ آذر / رشد قیمت ۲۸ ارز دولتی

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۲ آذر / رشد قیمت ۲۸ ارز دولتی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید