فروشگاه اینترنتی بیمه میهن(فام) فعال شد

شرکت بیمه میهن اولین شرکت بیمه ای کشور است که فروشگاه اینترنتی اختصاصی خود را تحت عنوان (فام) فعال کرد.

فروشگاه اینترنتی بیمه میهن(فام)  فعال شد

محمدی - مدیرعامل بیمه میهن مزیت فروشگاه فام را برای نمایندگان  و مشتریان این شرکت  سوق  آنها  به سمت فضای مجازی و بستر اینترنت  اعلام کرد.

 وی افزود: نکته مهم  اینکه  شرکت  بیمه میهن  بیمه نامه را به هیچ عنوان به صورت مستقیم صادر نمی کند و  تمامی بیمه نامه ها در بستر اینترنت  و به  تفکیک مشتری  هر نماینده صادر می شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید