رئیس کل بیمه مرکزی:

مرکز ملی ریسک در کشور راه اندازی می شود

رییس کل بیمه مرکزی از راه اندازی مرکز مدیریت ریسک در کشور خبر دادو گفت:مرکز ملی ریسک در کشور با محوریت صنعت بیمه و ریسک های بزرگ مراکز تولیدی خدماتی و سایر نهادهای اقتصادی راه اندازی خواهد شد.

 مرکز ملی ریسک در کشور راه اندازی می شود

غلامرضا سلیمانی ، رییس کل بیمه مرکزی،در بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه با بیان اینکه  بیمه مرکزی و شرکت های بیمه خدمات خوبی را تاکنون ارایه داده اند اما مشکلاتی هم در این زمینه وجود دارد، گفت : در این زمینه دانشگاه ها می توانند وارد شوند ،چالش ها را بررسی کنند و راهکارهایی را پیشنهاد دهند.

سلیمانی ادامه داد: کشور نیاز به ارزان شدن خدمات بیمه با حفظ کیفیت دارد،که این موضوع با نرخ شکنی متفاوت است.

وی افزود: در این همایش قرار است بررسی شود که چگونه می توان محصولی را ارزان کرد ولی کیفیت آن را حفظ نمود.

غلامرضا سلیمانی می گوید در راه افزایش ضریب نفوذ موانع بسیاری داریم که کمتر بدانها توجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این همایش قرار نیست  فقط تقدیر و تعریف کرد عنوان داشت: یکی از چالش های شرکتهای بیمه ضعف ارزیابی مدیریت ریسک است .

وی در ادامه نسبت به عدم ارزیابی ترکیبی ریسک در شرکتهای بیمه انتقاد کرد

رییس کل بیمه مرکزی از راه اندازی مرکز ملی ریسک در کشور خبر دادو گفت:مرکز ملی ریسک در کشور با محوریت صنعت بیمه و ریسک های بزرگ مراکز تولیدی خدماتی و سایر نهادهای اقتصادی راه اندازی خواهد شد.

سلیمانی به  تداخل مبحث صندوق های بازنشستگی اختیاری با بیمه های  زندگی  انتقاد کرد
وی می گوید : آیا بیمه های زندگی جانشین صندوق های بازنشستگی اختیاری می شود نظارت بر آنها چگونه خواهد بود آیا اینها به یک ناظر نیاز دارد باید بدین سؤال‌ها پاسخ دهیم.

رئیس شورای سیاستگذاری بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه از صندوق های بازنشستگی اختیاری به عنوان یک فرصت مناسب برای افزایش ضریب نفوذ رشته بیمه های زندگی در کشور یاد کرد و اظهار داشت:اگر نمایندگان شبکه فروش صنعت بیمه تغییر نگاه خود را از فروشندگی صرف به مشاوران امین مردم جدی بگیرند حرکت بیمه‌های زندگی به سطح استانداردهای جهانی دور از دسترس نخواهد بود.
وی بررسی چالش ها و ارائه راهکارها را از کارهای اصلی همایش های تخصصی دانست و گفت: مسائل مهم صنعت بیمه از جمله اختلاف روش ها در مقوله ذخایر فنی هم از موضوعات تعیین کننده است که باید در این همایش ها نقد و بررسی شود.

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص کسری ذخایر شرکتهای بیمه عنوان کرد: روش های مختلف راستی آزمایی کسری ذخایر شرکتهای بیمه اختلاف ۱۰۰۰تا ۵۰۰۰ میلیارد تومانی را نشان می دهد.
وی می گوید: اختلاف نظرها در این خصوص بین کارشناسان زیاد است..

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید