در پنل تحلیل ویژگی ها و ساختار رقابتی بازار بیمه ایران مطرح شد؛

چه کسی مسوول کاهش شاخص انحصار در صنعت بیمه است؟// باید فکری به حال بیمه ایران کرد

بازنگری در آیین نامه تعیین نرخ (آیین نامه ۹۴) ضروری است/دولت فقط حرف های نمایشی می زند اما واقعا چه کسی مسوول کاهش شاخص انحصار است بیمه مرکزی ، وزارت اقتصاد ، رییس جمهور چه کسی؟/ پس مساله اصلی صنعت مشخص شدن ساختار بیمه است حاکمیت باید در این مساله به جمع بندی برسد

چه کسی مسوول کاهش شاخص انحصار در صنعت بیمه است؟// باید فکری به حال بیمه ایران کرد

به گزارش ریسک نیوز، پنل تخصصی با عنوان تحلیل ویژگی ها و ساختار رقابتی بازار بیمه ایران با حضور ابراهیم کاردگر مدیر عامل بیمه دانا ، مسعود حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، کشاورز مدیر عامل بیمه دی ، دکتر گودرزی رئیس دانشکده اکو و کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه برگزار شد.

در ابتدا کاردگر به عنوان رئیس پنل  با بیان اینکه  خوشحالم که بحث ساختار بازار مطرح شده است و ادامه داد: ما اگر ساختار صنعت بیمه نشناسیم نمیتوانیم سیاست گذاری کنیم. مقام ناظر برای بهبود فضای کار نیاز به شناخت ساختار بازار دارد و در این پنل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در ابتدا مهدی احراری در قالب مقاله تحلیل ویژگی ها و ساختار رقابتی بازار بیمه ایران
عنوان کرد: هدف این پژوهش نشان دادن ویژگی های صنعت بیمه ایران از منظر ساختار بازاری بوده است و نتایج آن نشان می دهد که بازار بیمه کشور با وجود آنکه به عرصه رقابتی شدن وارد شده است ولی همچنان ناکارا است.

وی در رابطه با مهمترین عوامل ناکارآمدی  بازار به ترتیبات نهادی بازار به ویژه از بعد فنی آن و ظرفیت های بالقوه موجود به خصوص در حوزه بیمه های زندگی اشاره کرد.


 تصویر بالا نشان می دهد شاخص انحصار یا همان شاخص جهانی هرفیندال در صنعت بیمه ایران چه می گوید؟
این شاخص در رشته های بیمه ای مطلوب به نظر نمی رسد.

به دنبال روش نوین قیمت گذاری باشیم
در ادامه کشاورز، مدیرعامل بیمه دی عنوان کرد:در اقتصاد یا باید درآمد بالا برود یا هزینه ها کاهش یابد
پیشنهاد میکنم که قیمت گذاری بهینه ای به روش نوین شکل بگیرد که از یک سو نرخ شکنی نباشد و از دیگر سو بتواند سودآوری داشته باشد

کشاورز  مدیر عامل بیمه دی در خصوص ناکارایی رقابت در صنعت بیمه می گوید: یکی از تبعات این امر نرخ شکنی شرکتهای بیمه کوچک تر است که ریسک صنعت را بالا می برد.
به گفته وی از آنجا که پرتفوی درمان سبب کاهش انحصار در سال ۹۶ شد بنابراین در مجموع انحصار رو به کاهش است واگر شرکتهای بیمه ایران را کسر کنیم رقابتی شدن در صنعت بیمه افزایش یافته است.

دولت  فقط حرف های نمایشی می زند

در ادامه مسعود حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه به نکات مهمی اشاره کردو گفت: بررسی بازار صرفا در قالب شاخص هرفیندال به تنهایی کافی نیست رقابت باید در شبکه فروش هم بررسی شود
به گفته وی طبق شاخص هرفیندال بیمه ایران ۱۲۰۰ واحد از ۱۶۰۰ واحد را به خود اختصاص داده است!

حجاریان می گوید باید فکری به حال بیمه ایران کرد
به گفته وی دولت  فقط حرف های نمایشی می زند اما واقعا چه کسی مسوول کاهش شاخص انحصار است بیمه مرکزی ، وزارت اقتصاد ، رییس جمهور چه کسی؟
به گفته وی مسوول پاسخگو نداریم
بیمه ایران کیان صنعت بیمه است اما آیا افزایش نمایندگان بیمه و ترغیب به خرده فروشی کاردرستی بود؟ بیمه ایران نمی توانست این نقش را به روش دیگری جز خرده فروشی ایفا کند؟

حجاریان می گوید:می شود برای بیمه ایران راهکارهای بهتری یافت که جایگاهش ارتقا یابد اما سهمش از بازارهای خرد کاهش یابد.
در عین حال حجاریان، مدیر عامل انجمن حرفه ای می گوید : نظام تعرفه به درستی برداشته شد اما نظام تعریف شده کنترل قیمت پیاده سازی نشد ازین فقدان صنعت بیمه آسیب‌های زیادی دید.
کف برداشته شد و قیمتها نه تنها به کف نرسید که به سود منفی هم رسید

کردبچه،رئیس پژوهشکده با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در رابطه با قیمت گذاری بهینه در صنعت بیمه، توصیه کرد: مطالعات جهانی دقیق،الزام شرکتها به استفاده از روش های اکچوئری و بازنگری در آیین نامه تعیین نرخ در دستور کار قرار گیرد.
کردبچه رییس پژوهشکده بیمه طی پیشنهاداتی در خصوص اصلاح ساختار بازار بیمه اعلام کرد: بازنگری در آیین نامه تعیین نرخ (آیین نامه ۹۴) ضروری است.
کاردگر در انتهای پنل ضمن جمع بندی مباحث اذعان داشت: به نظر می رسد باید قیمی داشته باشیم که مشخص کند صنعت بیمه باید در چه ساختاری بازی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید مشخص شد در چه ساختاری می خواهیم قیمت را تعیین کنیم گفت: پس مساله اصلی صنعت مشخص شدن ساختار بیمه است حاکمیت باید در این مساله به جمع بندی برسد.

وی در ادامه تاکید کرد :دیتاهای شرکتهای بیمه استاندارد نیست و نیازمند استاندارد سازی است تا تا در نهایت بتوانیم قیمتهای استاندارد استخراج کنیم

کاردگر همچنین در ادامه پیشنهاد داد که می توان با اتکاء به تحقیقات پژوهشکده بیمه در خصوص قیمت گذاری  ، نرخ نامه مشورتی استخراج کرد.

همچنین کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه در انتها خبر داد : با پیشنهاد دبیر کل سندیکای بیمه گران قرار شده طی تمهیداتی مدیران کلیدی صنعت بیمه از طریق سنهاب به برخی داده های ویژه دسترسی داشته باشند. 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید