سهم سنهاب ، افزایش فرهنگ بیمه و کاهش ضریب خسارت از لایحه بودجه 99 چقدر است؟

بودجه سال 99 کشور از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به علی لاریحانی رئیس مجلس تقدیم شد در این لایحه کلیاتی در خصوص بودجه اختصاصی به برخی عملیات بیمه ای از جمله پروژه سنهاب و افزایش حق بیمه های زندگی اختصاص یافته است.

سهم سنهاب ، افزایش فرهنگ بیمه و کاهش ضریب خسارت از لایحه بودجه 99  چقدر است؟

به گزارش ریسک امروز بودجه سال 99 کشور از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به علی لازیحانی رئیس مجلس تقدیم شد.

جدول زیر برخی مصارف بیمه ای را نشان می دهد از جمله بودجه اجرای پروژه سنهاب ، برنامه توانمند سازی صنعت بیمه ، گسترش فرهنگ بیمه  شامل افزایش سهم بیمه های زندگی ، اقزایش ضریب نفوذ بیمه ،متناسب سازی ترکیب پرتفوی و مدیریت کارآمد ان  شامل افزایش خق بیمه زندگی از حق بیمه صادره ، افزایش بازدهی فروش ، افزایش خق بیمه صادره ، مدیریت بهینه خسارت ، کاهش ضریب خسارت که در جدول زیر آمده است:

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید