مدیر کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه مرکزی پیشنهاد داد:

هدایت درصدی از فروش بیمه نامه ها به سرمایه گذاری های انفورماتیک

مهدی نمن الحسینی پیشنهاد کرد که با هدایت درصدی از فروش بیمه نامه ها به سرمایه گذاری های انفورماتیک، بتوان ریسک های ناشی از تغییر فرآیندهای سنتی به نوین صنعت بیمه را پوشش داد.

هدایت درصدی از فروش بیمه نامه ها به سرمایه گذاری های انفورماتیک

کسب کار، فروش، بازاریابی و محصولات ارائه شده در صنعت بیمه با سایر حوزه ها متفاوت است و این حوزه با بررسی و مطالعه تطبیقی نحوه ورود و پردازش حوزه های فناوری به صنعت بیمه،نسبت به بومی سازی این فرایند در کشور اقدام می کند.
مدیر کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه مرکزی با اعلام این مطلب در چهارمین گردهمایی معاونین فنی و مدیران فناوری شرکت های بیمه،از تشکیل کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات در دبیر سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یکی از برنامه های مهم و قابل توجه سندیکا نام برد و پیشنهاد داد که در همه کارگاه های تخصصی سندیکا، نماینده ای از حوزه فناوری حضور داشته باشد تا بتوان تاثیر و تاثر این حوزه را در بخش های مختلف بررسی کرد.
مهدی نمن الحسینی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد که با هدایت درصدی از فروش بیمه نامه ها به سرمایه گذاری های انفورماتیک، بتوان ریسک های ناشی از تغییر فرآیندهای سنتی به نوین صنعت بیمه را پوشش داد.
وی ادامه داد: نظر به تداوم و سرعت ارایه خدمات بیمه ای، گریزی برای استفاده نکردن از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری نیست، بنابراین می توان تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط را در فضای رقابتی به شرکت های بیمه ای سپرد.
مدیر کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه در ادامه سخنان خود با تشریح و تبیین ظرفیت های سامانه هدایت و نظارت الکترونیکی موسوم به سنهاب، از بررسی سوابق و مستندات مربوط به تایید صلاحیت مدیران کلیدی صنعت بیمه، چگونگی ثبت نام و ارائه مجوزهای فعالیت به کارگزاران و ارزیابان خسارت و فرآیندهای مربوط به اعطای مجوز به شرکت ها و موسسات بیمه ای پرداخت.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید