زمان نهایی تهیه صورتهای مالی شرکتهای بیمه بر اساس الگوی جدید مشخص شد

رئیس کل بیمه مرکزی : با روندی که پیش می رود از اواخر سال 98 شرکتهای بیمه باید خود را اماده و صورتهای مالی خود را بر اساس صورت مالی الگو و مصوب تهیه کنند.

زمان نهایی تهیه صورتهای مالی شرکتهای بیمه بر اساس الگوی جدید مشخص شد

به گزارش ریسک نیوز غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص پیاده سازی صورتهای مالی مصوب شرکتهای بیمه گفت:با هماهنگی سازمان حسابرسی ، بورس و بیمه مرکزی جلسات مفصلی داشتیم در یک زمینه بین بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی اختلاف هست که اگر حل شود یک صورت مالی الگو و نمونه با توافق سه سازمان، پیاده سازی خواهد شد.

به گفته وی با روندی که پیش می رود از اواخر سال 98 شرکتهای بیمه باید خود را اماده و صورتهای مالی خود را بر اساس صورت مالی الگو و مصوب تهیه کنند.

روش های مختلفی برای تعیین میزان ذخیره گیری وجود داردمانند روش مثلثی ، تطبیقی و ... که هر کدام می تواند مبالغ مختلفی را در خصوص میزان کسری ذخائر پیشنهادکند در سال 97 روش مثلثی را اتخاذ کردیم و  سه برابر سال 96 به شرکتها اعلام کردیم که باید ذخیره بگیرند.

به گفته وی یکی از مباحث مطرح این است که باید مشخص شود کدام یک از ازین روش ها مطلوب تر و بومی تراست که در این راستا پژوشکده بیمه در حال مطالعه تطبیقی است و به زودی نظر خود را اعلام می کند.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید