مدیر عامل بیمه ایران معین تغییر کرد / اسلامی پناه سرپرست شد

مدیر عامل بیمه ایران معین بر اساس تصمیم هیات مدیره شرکت و ابلاغ مدیر عامل بیمه ایران ، تغییر کرد.

مدیر عامل بیمه ایران معین تغییر کرد /  اسلامی پناه سرپرست شد

به گزارش ریسک نیوز حمید رضا کاوه ، مدیر عامل بیمه ایران معین، تغییر کرد و بر حسب اساسنامه و مقررات شورای عالی بیمه اسلامی پناه سرپرست شد .

گفتنی است ، پیرو مصوبه هیئت مدیره شرکت بیمه ایران معین و ابلاغ  رضایی مدیرعامل  بیمه ایران به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت ، حسن اسلامی پناه، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان سرپرست شرکت بیمه ایران معین منصوب گردید.

گفته می شود، مدیر عامل پیشنهادی ،یکی از مدیران عامل شرکتهای بیمه است که قرار است به ایران معین نقل مکان کند!.

گفتنی است کاوه در خردادماه 98 مدیر عامل بیمه ایران معین شد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید